Primaria Comunei
Avram Iancu
Înapoi la:HomeSunteţi la:POPULATIE
str. Principală, nr. 167 +40 0259.391.092 primaria@primaria-avramiancu.ro
 
 
 
 
 
 
Consultare
Taxe şi impozite
ON - LINE
Comuna noastra
e-Formulare
Comunicate de Presa

Consultare Taxe şi impozite ON - LINE

Comuna noastra

e-Formulare

Comunicate de Presa

Populatie________Modificată în : 01.02.2014

 

Dinamica populatiei
Din recensamintele populatiei se poate urmari si dinamica populatiei.
Astfel se constata o scadere a populatiei dupa al ll-lea razboi mondial, datorita crizelor economice si starii de sanatate.
Cuprinzând numarul locuitorilor în cele trei recensaminte din 1956, 1966 si 1977, se constata ca numarul populatiei a fost în crestere.
Astfel s-au înregistrat 157 (în 1956), 163 (în 1966) si 177 (în 1977), în satul Ant, 892 (în 1956), 998 (în 1966) si 1073 (în 1977) în satul Tamasda si 1957 (în 1956), 2189 (în 1966) si 2257 (în 1977), în Avram Iancu.
La nivel de comuna valorile au fost de 3006 locuitori la recensamântul din 1956, de 3350 la recensamântul din 1966 si de 3407 la recensamântul din 1977.
Rezulta în general o crestere a numarului de locuitori, de la un recensamânt la altul, dar cu o stagnare în prezent, iar tendinta este de descrestere în viitoarea perioada, datorita sporului natural actual negativ (2,33 %).
Dupa 1977 se constata un ritm mai mic de crestere a populatiei, sub 4%, înregistrându-se oscilatii de la un an la altul.
La recensamântul populatiei din 1992 s-au înregistrat 3447 locuitori, pentru ca în prezent sa fie 3311 locuitori, repartizati astfel: 1984 locuitori în centrul de comuna (Avram Iancu), 1136 locuitori în satul Tamasda si 191 locuitori în satul Ant.
Numarul actual al populatiei situeaza comuna Avram Iancu în rândul comunelor mari ale tarii.


Miscarea populatiei
Variatele conditii materiale si sanitare s-au rasfrânt si asupra miscarii naturale a populatiei. Acest lucru rezulta din indicii de natalitate, de mortalitate si de spor natural. Astfel daca în anul 1956, indicele de natalitate înregistreaza sporuri însemnate (23,8%), dupa 1960 s-a redus simtitor la 18,4%, pentru ca apoi sa ajunga sub 11% în 1987.
Unele masuri luate de stat în problema reglementarii nasterilor, face ca dupa 1966 indicele sa depaseasca 21%. Dupa 1970 indicele de natalitate a început din nou sa scada, înregistrând 18,4% în 1970, 12,5% în 1985 si sub 10% dupa 1991.
Indicele de mortalitate înregistreaza valori de 15,8%, în 1956, oscilând apoi între 9,3% în 1966 si 11,2% în 1977, lucru datorat îmbunatatirii conditiilor de asistenta medicala. Datorita fenomenului de îmbunatatire a populatiei, dupa 1985 se constata o oscilare a indicelui de mortalitate în jurul a 10,8-12,7 %.
Sporul natural este conditionat de o serie de factori, între care un rol important îl are factorul psihologic. Ca si nivel national, valoarea lui este în scadere si mai ales în vestul si sud-vestul tarii.
Astfel si în comuna Avram Iancu înregistrându-se în perioada 1988-1999 în spor natural negativ, mai precis sub 2,33%.
Miscarea migratoare înregistreaza valori destul de reduse, oscilând între 2,9% în 1965 si 5,7% în 1985, unele persoane stabilindu-se în orasele vecine iar altele revenind acasa, datorita disponibilizarilor din unele întreprinderi, a somajului, sau alte cauze.
De asemenea exista deplasari sezoniere si zilnice, legate de profilul industrial-economic al oraselor din jur (Salonta, Chisineu Cris, mai ales), care ofera loc de munca pentru o parte din populatia comunei.
În cadrul deplasarilor sezoniere si zilnice sunt cuprinsi si tinerii studiosi, care frecventeaza cursurile liceelor, scolilor profesionale si chiar a facultatilor.


Structura populatiei
Vârsta populatiei este un element geo-demografic de prima importanta, de echilibrul acesteia depinzând în mare masura desfasurarea activitatilor economice.
Astfel din cei 3311 de locuitori ai comunei Avram Iancu în anul 2002, 1630 erau de gen masculin si 1681 de gen feminin.
Pe grupe de vârste situatia era urmatoarea:

0-14 ani - 728
15-19 ani - 298
20-29 ani - 430
30-39 ani - 397
40-49 ani - 364
50-59 ani - 465
Peste 59 ani - 629


Se costata o pondere mare de peste 50% a populatiei apte de munca (20-60 ani) si a populatiei tinere. Totusi exista si un procent important de populatie batrâna (19,21%), ceea ce tradeaza o tendinta de îmbatrânire a populatiei comunei.
De asemenea se observa o usoara predominare a populatiei feminine si se sesizeaza aceasta dominare începând de la grpa de vârsta 55-59 ani.
Aceasta situatie se explica prin pierderile din timpul razboiului, mai ales si faptul ca durata de viata a femeilor este mai ridicata decât cea a barbatilor.
Aceasta usoara predominare a populatiei feminine ramâne valabila si în prezent, fiind de aproximativ 54%.
Structura nationala
Din punct de vedere al nationalitatilor, populatia comunei este formata în majoritate din români (2354), 444 de maghiari si 513 de tigani. Românii predomina în centrul de comuna, maghiarii în Ant si Tamasda, iar tiganii în Tamasda.
În procente, românii reprezinta 71,1 %, maghiarii circa 13,4%, iar tiganii 15,5%.
Cu toata diversitatea structurii nationale, nu s-au înregistrat conflicte inter-etnice.

 
 
Ultimele pagini vizitate de dvs: