Primaria Comunei
Avram Iancu
Înapoi la:HomeSunteţi la:CULTURă şI ÎNVăţăMâNT
str. Principală, nr. 167 +40 0259.391.092 primaria@primaria-avramiancu.ro
 
 
 
 
 
 
Consultare
Taxe şi impozite
ON - LINE
Comuna noastra
e-Formulare
Comunicate de Presa

Consultare Taxe şi impozite ON - LINE

Comuna noastra

e-Formulare

Comunicate de Presa

Cultură şI Învăţământ________Modificată în : 01.02.2014

 

Primul document care atesta existenta procesului de învatamânt pe aceste meleaguri, document pastrat în arhiva scolii este "Registru - catalog - de chemare", trecerea absentelor si notelor de studiu pentru anii scolari 1928 - 1929, cuprinzând un numar de 52 de elevi, director fiind Popescu Alexandru, învatator cu pregatire putând avea si functia de revizor scolar.
Documentul mentioneaza luna septembrie ca data la care au început cursurile, ziua fiind necunoscuta.
Datorita conditiilor grele, la început a functionat o clasa în casa parohiala, apoi în anul urmator a functionat o clasa în cladirea primariei.
Între 1932 - 1935 clasele au functionat într-o magazie la actuala Ferma nr. 1. - Avram Iancu de pe mosia lui Stan Gheorghe. Clasele I - lV functionau dimineata iar clasele V - Vlll dupa masa.
Începând din 1935 s-a pus problema construirii unui local nou de scoala, iar în 1936 s-a dat în folosinta o scoala noua, cu doua sali mari de clasa, cuprinzând clasele l - lV, sub instruirea unor învatatori calificati (Popescu Alexandru, Lipai Gheorghe, Fionta Florian si altii.
În 1952 se adauga cladirii înca doua sali de clasa, apoi alte doua în 1956, ajungându-se la forma actuala si unde îsi desfasoara activitatea elevii ciclului primar.
În anul 1970, la initiativa Primariei, se trece la construirea unui nou local, o cladire noua moderna pentru ciclul gimnazial.
Si satele apropiate, Ant si Tamasda, au cunoscut o dezvoltare continua a procesului de învatamânt. Astfel în satul Tamasda procesul de învatamânt, a început în 1743-1744, când au fost construite doua scoli confesionale - ortodoxe si reformata.
La început existau 4 clase, apoi 6 clase, frecventate de 60 - 70 de copii, cu un singur învatator. În anul 1912 s-a construit cladirea scolii de stat, cu 6 clase, care a functionat pâna în 1930, iar apoi cu 7 clase pâna în 1948.
Din 1949 se înfiinteaza scoala generala cu 7 clase si apoi cu 8 clase pâna în 1974, când a fost transformata în scoala primara cu clasele l - lV, elevii din ciclul gimnazial urmând cursurile la scoala din Avram Iancu. Acest fenomen a existat pâna în 1984, când s-a reînfiintat cursul gimnazial, ce se mentine si în prezent.
În satul Ant, cel mai vechi document care atesta existenta procesului de scolarizare, document aflat în arhiva scolii, este "Matricola" din anul scolar 1905 - 1906 în care sunt trecuti un numar de 60 de elevi în cele 4 clase primare. În anul scolar 1926 - 1927 sunt 5 clase cu un numar de 58 de elevi apoi tot 5 clase cu 118 elevi în 1930 - 1931, iar în 1933 - 1934 s-a înfiintat si clasa a-Vl - a cu un numar de 106 elevi.
În aceasta localitate învatamântul a fost organizat pe doua sectii româna si maghiara.
Procesul de scadere a populatiei scolare continua si se ajunge ca în anul scolar 1984 - 1985 sa existe doar un efectiv de 8 elevi, ajungându-se ca în 1988 numarul elevilor sa scada la 4, ceea ce nu mai justifica existenta acestei unitati scolare, elevii frecventând cursurile la Avran Iancu.
Gradinita îsi are începuturile în 1948, pentru ca din 1966 sa functioneze cu trei grupe, o sala cu material didactic si unspalator-vestiar.
În prezent scoala se compune din doua corpuri de cladire si un atelier pentru educatie tehnologica.
Ciclul primar cuprinde 6 sali de clasa, cu sala pentru material didactic, biblioteca si sala pentru educatie fizica.
Ciclul gimnazial îsi desfasoara activitatea în cladirea noua cu 8 sali de clasa, cu sali amenajate pe cabinete, un laborator de fizica-chimie, atelier foto.
Fiecare obiect de învatamânt este dotat cu diverse materiale didactice necesare procesului de învatamânt.
Azi, încadrarea scolara se prezinta astfel:

Avram Iancu: 6 învatatori, 9 profesori, 4 educatori.
Tamasda: 4 învatatori, 7 profesori, 2 educatori.

La Avran Iancu toate cadrele didactice sunt calificate iar secretariatul scolii, functioneaza cu norma întreaga.
Dupa multe fluctuatii ca numar de elevi, azi s-a ajuns la 114 elevi, iar gradinita functioneaza cu trei grupe, însumând 58 de copii.

 

 
Ultimele pagini vizitate de dvs: